İkinci El Alım-Satım İşlemleri

ÇAK-MER Otomotiv Mercedes Benz-Service

Önemli!

5942 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, ikinci el araçlarda satış ve devir işlemlerinin noterler tarafından yapılmasını öngörüyor.

Kanuna göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılıyor.Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersiz olacak.

Satış için gerekli belgeler
  • Tescil Belgesi (Ruhsat) veya Tescile İlişkin Geçici Belge
  • Trafik Belgesi
  • Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Avukat Kimliği, Pasaport)
  • İşlem Vekaleten yapılacak ise vekaletnameler
  • Firma için vergi numarası
  • Yabancılar için vergi numarası
  • Firmalar için imza sirküleri